شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

گالری عکس

بدون نظر

118258 122900 9241800989C24200  9879_242


رزومه

بدون نظر
                                                        بسمه تعالی

                                  احسان دانش فر

1
ایمیل:n.p.shahr@gmail.com  مجله علمی تخصصی عمران، معماری و

       شهرسازی نقش پردازان شهر

کارشناسی مهندسی معماری رتبه برتر دوره ( نمره پایان نامه 19/5 )

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت پروژه و ساخت

کارشناسی ارشد مهندسی معماری شهرسازی (طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای)

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران معدل 18/9 ( نمره پایان نامه 20 )

پژوهشگر دوره دکتری معماری و شهرسازی( گرایش مدیریت ساخت و پروژه اجرا)

سردبیر مجله نقش پردازان شهر دانشکده عمران و معماری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 استاد راهنما و مشاور حداقل 25 عنوان پایانامه کارشناسی و کارشناسی ارشد (رشته عمران، مدیریت پروژه و ساخت، معماری)

 استاد مدعو و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی (عمران و ساخت و اجرا ، معماری)

(مقاله ISI در کشور کانادا و آمریکا و سوییس (عمران، معماری و شهرسازی)

g1- The editorial board of Asian culture and history Canadian center of science and education

g2- Study of the old urban textures formation and regenerations in Iranian cities

g3-Authors of the journal of American science

4- مقاله ” بررسی نقش پذیری اخلاق در مدیریت پروژه و ساخت و کنترل پروژه های اجرایی” (علمی و پژوهشی)

5- مقاله ” نقش عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهب شیعه در شهرهای ایران دوره صفوی “(1391)- (مجله علمی و پژوهشی شهر ایرانی اسلامی) ، چاپ در مجله علمی و پژوهشی جهاد دانشگاهی

6- مقاله ” بررسی مقایسه ای طراحهای شهری در شهرهای سنتی و جدید “(1390)- همايش (همایش بین المللی طراحی شهری) چاپ در کتاب مجموعه مقالات

7- مقاله “تاثیرگذاری اخلاق در ارتقاء کیفیت پروژه های عمرانی گرایش ساخت و کنترل پروژه”

8- مقاله ” نقد وبررسی کاخ تاریخ و سنتی چایخوران چالوس “(1390)- مجله معماری و فرهنگ، شماره 46

9- مقاله ” سلولهای خورشیدی راهبردی جهت صرفه جویی انرژی و معماری “(1389)- (همایش منطقه ای معماری اصفهان) چاپ در کتاب مجموعه مقالات

10- مقاله ” معماری وفرانک گهری “(1390)- مجله تخصصی صنعت ساختمان ، شماره 1

11- مقاله ” گنبد و هندسه در معماری مساجد ایرانی اسلامی “(1389)- (دانشگاه هنر اسلامی تبریز) چاپ در کتاب مجموعه مقالات

12- مقاله ” نقش گیاهان دارویی در ارتقاء کیفیت فضای شهری “(1390)- مجله علمی، تخصصی فرهنگی نقش پردازان شهر ، شماره 1، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقيقات تهران

13- مقاله ” مشارکت مردمی و نقش آن در مدیریت شهری “(1389)- (همایش منطقه ای مهندسین استان البرز)

14- مقاله ” مکانیابی مراکز امداد رسان در مواقع بحران (زلزله) بوسیله  GIS‌نمونه مورد منطقه 5 تهران “(1391)- اولين همايش ملي علمي كاربردي مديريت بحران شهري با چشم انداز افق 1404- دانشگاه علمی کاربردی ابهر- چاپ در کتاب مجموعه مقالات

15- مقاله ” تحلیل عوامل آسیب پذیری شهر در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی (AHP) منطقه 4 تهران “(1391)- اولين همايش ملي علمي كاربردي مديريت بحران شهري با چشم انداز افق 1404- دانشگاه علمی کاربردی مرکز ابهر

16- مقاله ” نقش مدیریت بحران و امنیت انسانی در حوادث ناگهانی شهر تهران”(1391)- اولين همايش ملي علمي كاربردي مديريت بحران شهري با چشم انداز افق 1404- دانشگاه علمی کاربردی مرکز ابهر- چاپ در کتاب مجموعه مقالات

17- مقاله ” عوامل موثر بر امنیت انسانی در مواقع بحران (زلزله) “(1391)- اولين همايش ملي علمي كاربردي مديريت بحران شهري با چشم انداز افق 1404- دانشگاه علمی کاربردی مرکز ابهر- چاپ در کتاب مجموعه مقالات

18- مقاله ” حاشیه نشینی و جرم “(1391)- چاپ در مجله علمی و ترویجی شهرداری کرج

19- مقاله ” مشارکت مردمی و نقش آن در مدیریت شهری “(1391)-  چاپ در مجله علمی و ترویجی شهرداری کرج

20- مقاله ” رویکردی به هویت معماری معاصر ایران”(1391)- مجله علمی، تخصصی فرهنگی نقش پردازان شهر ، شماره 5، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقيقات تهران

21- مقاله ” نقش هندسه در معماری ایرانی اسلامی “(1389)- (دانشگاه هنر اسلامی تبریز) چاپ در کتاب مجموعه مقالات

22- مقاله ” شهر های جدید به عنوان الگوی ارزیابی مدیریت دولتی در شهر نشینی معاصر “(1391)- (نظام مهندسی استان البرز) چاپ در کتاب

23- مقاله ” نقش فرهنگ و جامعه شناسی اجتماعی در معماری و شهرسازی معاصر ایران “(1391)- (نظام مهندسی استان البرز) چاپ در کتاب

24- مقاله ” شهر تمدن اسلامي  و تاثیر آن بر شهروندان “(1392)- (مجله علمی، تخصصی فرهنگی نقش پردازان شهر) شماره8

 تالیف کتاب:

 1. کتاب تاليفي” اخلاق در مدیریت پروژه و ساخت گرایش مهندسی ساخت و اجرا “، انتشارات مهر ایمان – تهران
 2. کتاب تاليفي” مفاهیم پایه در طراحی شهری “، انتشارات مهر ایمان تبریز- 1389
 3. كتاب تاليفي” طرح های خلاقانه معماری (نقد آثار فرانک گهری) “، انتشارات مهر ایمان تبریز- 1390
 4. كتاب تاليفي” آموزش اسکیس طراحی شهری “، انتشارات کلهر مشهد – 1390
 5. كتاب تاليفي” طراحی شهری “، انتشارات مهر ایمان چاپ سوم – 1392
 6. كتاب تاليفي” کروکی استخوانبندی شهرها “، انتشارات لوتس – 1390
 7. كتاب تاليفي” طراحی شهری ، مفاهیم و کروکی ها “، انتشارات سروش دانش تهران- 1391
 8. كتاب تاليفي” اقلیم به زبان تصویر “، انتشارات کلهر مشهد – 1389
 9. كتاب تاليفي” معماری منظر (انسان و طبیعت) “، انتشارات سروش دانش تهران – 1392
 10. كتاب تاليفي” محله، شهر، شهرک “، انتشارات سروش دانش تهران در دست چاپ- 1392
 11. كتاب تاليفي” آشنایی با فرایند طراحی معماری(فلسفه و کانسپت) “، انتشارات لوتس1391
 12. كتاب تاليفي” کارگاه شهر سازی طراحی شهری1 “، انتشارات سروش دانش تهران در دست چاپ- 1392
 13. كتاب ” پرسپکتیو غیر معمارانه (همکاری در تالیف) “، انتشارات سروش دانش تهران – 1390

سوابق تدریس و آموزش:

 1. مدرس دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) قزوین (مقطع کارشناسی ارشد (مدیریت پروژه و ساخت))
 2. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد (طرح معماری 5- طرح معماری نهایی و پایانامه)
 3. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک(محلات) (مقطع کارشناسی ارشد(مهندسی عمران و معماری گرایش مدیریت پروژه))
 4. مدرس دانشگاه آزاد جامع واحد چالوس و نوشهر (مدیریت اجرایی و مهندسی عمران)
 5. مدرس دانشگاه غیر انتفاعی رسام استان البرز
 6. مدرس دانشگاه غیر انتفاعی آ.ب.آ (B.A) آبیک قزوین (مهندسی عمران و معماری)
 7. مدرس دانشگاه غیر انتفاعی مارلیک نوشهر
 8. مدرس دانشگاه غیرانتفاعی کمال الملک نوشهر
 9. مدرس هنرستان دارالفنون تهران 84 تا 86
 10. موسسه سپهر دانش سال 82 تا 83
 11. موسسه و آتیله صدیق دانشگاه علم و صنعت
 12. موسسه خصوصی پالاپال و تخشای مازند 88
 13. موسسه جوان برتر کرج 87 تا 88

 سوابق مدیریتی و اجرايي دولتی  

 • مشاور فرماندار آبیک قزوین (مشاور فنی و عمرانی وشهرسازی) 87- 88
 • عضو مشاوران استاندار البرز 90-91 (مشاور فنی و عمرانی)
 • مشاور شهردار مشکین دشت استان البرز (مشاور عمرانی)
 • رئیس انجمن علمی و تخصصی عمران- معمار و شهرسازی سازمان علمی و پژوهشی استان البرز 90-91
 • مشاور شهردار منطقه 19 تهران (رابط سازندگی و عمران) 84-86
 • عضو شورای سیاستگذاری سازمان علمی و پژوهشی و فناوری استان البرز 91
 • عضو سازمان نظام مهندسی استان البرز (عمران – معماری – شهرسازی)
 • عضو جامعه مهندسان معمار وشهرساز (گرایش پروژه و ساخت)
 • عضو اصلی مشاوران جوان شهرداری تهران (مدیریت اجرایی)
 • رابط سازندگان شهریاران جوان تهران منطقه 19
 • عضو انجمن مهندسان ايران
 • عضو انجمن پژوهشهاي فلسفي ايران
 • سردبیر و هیات علمی مجله نقش پردازان شهر دانشکده هنر و معماری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • مشاوره و تهيه انواع طرحهاي شهري، معماري، عمراني و ساختماني- مشاور طرح هاي هادي، تفضيلي و جامع عمران ناحيه- بررسي و كارشناس مسائل و مشكلات مختلف شهري و ارائه راه حل- طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي روستايي- ارائه طرح هاي استراتژي توسعه شهري، توجيهي، مكانيابي، ساماندهي، اشتغالزايي و درامد شهري و روستايي
 • شرکت مشاور زیست بنا سازه بعنوان سرپرست کارگاه و تکنسین
 • شرکت رهنور کرد بعنوان ناظر پروژه
 • شرکت بتن آرمه ناب تهران بعنوان طراح و ناظر
 • شرکت فنی و مهندسی آران بتن کرج بعنوان طراح و سرپرست کارگاه
 • عضو هئیت مدیره شرکت مهندس معماری (صبا مهر سپهر)
 • شرکت مهندسی هفت خانه (مدیر گروه معماری)
 • شرکت مهندسی طلوع البرز (طراح طرح های عمرانی و معماری)

 

سوابق فرهنگی و اجتماعی)سمینارها، سخنرانی ها و مصاحبه های خبری)

 1. اخذ حداقل 20 لوح و تقدیرنامه از مراکز علمی و دانشگاهی و مدیریتی
 2. برگزیده نخبگان دانشگاهی استان البرز در آذرماه 91
 3. عضو خانه نخبگان استان البرز
 4. رئیس انجمن علمی و کاربردی عمران و معماری وشهرسازی معاونت بسیج علمی و پژوهشی استان البرز
 5. رتبه اول معماری و شهرسازی چهارمین جشنواره علمی خانه نخبگان استان البرز
 6. مصاحبه با شبکه 6 خبری صدا و سیما به عنوان استاد برتر علمی عمران ، معماری وشهرسازی
 7. مصاحبه با شبکه 5 استانی صدا و سیما به عنوان کارشناس مسائل ساختمانی و شهرسازی
 8. مصاحبه با خبرگزاری آنا جمهوری اسلامی ایران
 9. مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
 10. مصاحبه با خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان
 11. مجری همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی ایران در نظام مهندسی استان البرز
 12. مصاحبه با روزنامه پیک علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 13. مصابه خبری شبکه استانی البرز و مسایل جوانان
 14. عضو اصلی شورای راهبردی انجمن های علمی و کاربردی معاونت علمی و پژوهشی استان البرز
 15. نماینده سازمان علمی و پژوهشی سپاه استان البرز در بنیاد ملی نخبگان استان البرز
 16. دبیر سمینار و کارگاه انجمن علمی و تخصصی عمران و معماری و شهرسازی سازمان علمی و پژوهشی و فناوری استان البرز
 17. معاونت سیاسی تشکل ها و انجمن های دانشجویی دانشگاههای استان البرز
 18. مدیر گروه مهندسان هفت خانه استان البرز
 19. دبیر برگزاری سمینار و کارگاه علمی و تخصصی (روشهای صحیح گودبرداری و اجرای سازه نگهبان انجمن عمران- معماری- شهرسازی سازمان علمی و پژوهشی فناوری استان البرز.
 20. دوره آموزشی تخصصی الگوها و نمونه های استاندارد مبلمان شهری (جامعه مهندسان شهرسازان ایران)
 21. کارگاه آشنایی با فلسفه علم سازمان علمی و پژوهشی استان البرز
 22. کارگاه آشنایی با مهارت های زندگی سازمان علمی و پژوهشی استان البرز

 

احسان دانش فر

پژوهشگر دکتری مهندسی معماری (گرایش مدیریت پروژه و ساخت و اجرا)